OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ความสัมพันธ์ และกฎของความสัมพันธ์

198 ครั้ง | 12 สิงหาคม 2564
ความจริงในความสัมพันธ์นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปในวันหนึ่ง...

มาพัฒนาความสัมพันธ์ และเรียนรู้กฎของความสัมพันธ์ จาก"คุณคิดมาก" นักเขียนชื่อดังในโลกออนไลน์

เพราะความสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความสุข ทำให้เรามีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์รัก แต่อาจเป็นแบบที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ สามารถไว้เนื้อเชื่อใจ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ที่สำคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป!!

ไปรู้จักกับกฎของความสัมพันธ์ที่จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้ในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะร้าย หรือดี แต่ด้วยความเข้าใจ จะทำให้ก้าวไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดย บุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ

#okmd #okmdia #OKMDFamily