OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ทำความรู้จักความหมายของภาษามือ

295 ครั้ง | 9 สิงหาคม 2564
เชื่อได้ว่า หลายๆ ท่านใช้ภาษามือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายหรือความรู้สึก บางครั้งการชูนิ้วมือเป็นการแสดงออกได้เร็วและชัดเจนกว่าคำพูด แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละประเทศการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์มือนั้น มีความหมายที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

เรามาทำความรู้จักกับความหมายของสัญลักษณ์มือกันว่า ประเทศต่างๆ ใช้กันอย่างไร เพื่อจะได้นำไปใช้ให้ถูกสถานที่และถูกเวลา และให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดย หญิง ชลนิดา  สุขการเพียร

#okmd #okmdia #OKMDFamily