OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Zero Food Waste เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

464 ครั้ง | 4 สิงหาคม 2564
หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า ปริมาณอาหารที่เหลือทิ้งจากจานอาหารในครัวเรือน ร้านอาหาร งานเลี้ยงต่างๆ รวมกับเหล่าเจ้าพวกพืชผักผลไม้ถูกกำจัดออกจากกระบวนทางการเกษตรกรรม การผลิต การขนส่งมีมากถึง 17.6 ล้านตันต่อปีทั่วประเทศ ซึ่งอาหารเหลือทิ้งเหล่านี้จะกลายเป็น “ขยะอาหาร” ในที่สุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

เทรนด์ของ Zero Food Waste ก็เกิดมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่พยายามช่วยกันหาวิธีจัดการกับเจ้าขยะอาหารนี่ล่ะ 

#okmd #okmdia #OKMDFamily