OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | การทำความสะอาดจักรยานเบื้องต้น

381 ครั้ง | 2 สิงหาคม 2564
ปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายต่ำ และสามารถสร้างความแข็งแรงให้แก่หัวใจได้อย่างดี 

การปั่นจักยานในหน้าฝนจะก่อให้เกิดคราบน้ำฝนและสิ่งสกปรกได้ง่าย จำเป็นต้องทำความสะอาด หากผู้ปั่นอาศัยอยู่ในอาคารชุด แน่นอนว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำย่อมจะมีความยากลำบาก คลิปนี้จะสอนวิธีการทำความสะอาด และบำรุงรักษาจักรยานแบบไม่ต้องใช้น้ำ ซึ่งมีความเหมาะสม และสะดวกต่อการทำความสะอาดด้วยตนเอง โดยโต เทอดพงศ์ เต็งไตรรัตน์

#okmd #okmdia #OKMDFamily