OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 5 เทคโนโลยี Smart home ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ

359 ครั้ง | 30 กรกฎาคม 2564
ปัจจุบันหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น นาฬิกาที่สามารถตรวจจับการล้มของผู้ที่สวมใส่ได้ หรือกล้องที่จะคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน

Smart Home จึงออกแบบการใช้งานให้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการใช้สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  ไปเรียนรู้ด้วยกันกับ 5 เทคโนโลยี Smart home ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ และประโยชน์ของ Smart Home โดย ฤทัยรัตน์ ครือเครือ

#okmd #okmdia #OKMDFamily