OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | คน 4 สี 4 แบบ

226 ครั้ง | 26 กรกฎาคม 2564
ความท้าทายของการสื่อสาร คือ เราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการรับฟังของคนได้ ไม่สามารถบังคับให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการส่งสารเพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ฟังแต่ละคนได้ ถ้าเรารู้ว่าคนนั้นมีบุคลิกภาพแบบไหน 

ไปพบกับเรื่องราวของการมองคน 4 สี 4 แบบ หรือที่เรียกว่า DISA เพื่อทำให้เราเข้าใจและรับมือคนได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการอ่านภาษากาย การโน้มน้าวใจ การสื่อสารกันให้รู้เรื่องมากขึ้น การทำงานด้วยกันได้ดีขึ้น ไปจนถึงการจัดการความขัดแย้งที่เล็กไปจนถึงใหญ่ และที่สำคัญเรายังจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น โดยคณิณยา กนิษฐสังกาศ 

#okmd #okmdia #OKMDFamily