OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Smart Farming เกษตรสมัยใหม่กับการใช้เทคโนโลยี

136 ครั้ง | 21 กรกฎาคม 2564
ในยุคของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทและแทรกซึมไปอยู่ในทุกที่ทุกเวลา เรามาดูกันว่าในภาคการเกษตร ที่คนมักจะนึกถึงธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศนั้น จะสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับการเกษตรได้อย่างไร และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ในหัวข้อ “Smart Farming เกษตรสมัยใหม่กับการใช้เทคโนโลยี” โดย อัมรินทรา ทิพย์บุญราช

#okmd #okmdia #OKMDFamily