OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | สนามแข่งขันมาราธอนที่เป็นเมเจอร์หลักระดับโลก

211 ครั้ง | 23 กรกฎาคม 2564
รายการมาราธอนที่ถือว่าเป็นรายการระดับ World major Marathons มีเพียง 6 สนามเท่านั้น ซึ่งอยู่ใน 6 เมืองหลักของโลก ได้แก่ New York, Chicago, Boston, Berlin, London และ Tokyo ซึ่งถือเป็นสนามแข่งวิ่งระยะมาราธอนระดับโลกที่เป็นตำนานและยังเป็นสุดยอดความใฝ่ฝันของเหล่านักวิ่งตลอดมา..

ช่วงนี้แม้จะยังไม่เหมาะกับการออกไปวิ่งออกกำลังกายในฟิตเนส รวมไปถึงสวนสาธารณะเพราะสถานการณ์โควิดยังระอุ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมและเตรียมวางแผนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ได้ ทั้งข้อมูลทั่วไปของรายการวิ่ง เส้นทางวิ่ง ช่วงเวลาในการจัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสิดใจและเตรียมตัวสำหรับเดินทางเพื่อออกไปกระทบไหล่นักวิ่งทั่วโลก โดย กนกวรรณ ยีหวังเจริญ 

#okmd #okmdia #OKMDFamily