OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | วิธีคิดเปลี่ยนงานที่ทำไปวันๆ กับเทคนิคการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning

156 ครั้ง | 20 กรกฎาคม 2564
ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่คนเราควรจะเปลี่ยนงานสักเท่าไหร่ เพราะงานหายากซะเหลือเกิน งานก็คือเงิน ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ งานก็ยิ่งสำคัญ แต่หลายครั้งที่เราอยากจะเปลี่ยนงานที่ทำปัจจุบัน เพราะอยากท้าทายตัวเอง!! 

เรามาเรียนรู้วิธีคิดเปลี่ยนงานที่ทำไปวันๆ กับเทคนิคการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning  ซึ่งจะแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวคิดกับงานที่ทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และเทคนิคที่จะช่วยสร้างนิสัยการเรียนรู้ 8 เทคนิค ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดย ศรินดา จันทรเกิด