OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำหนังสือเกี่ยวกับบริหารจัดการเวลา (Time Management)


266 ครั้ง | 19 กรกฎาคม 2564
คนเราส่วนใหญ่เมื่อต้องทำงานสำคัญหรืองานที่ยาก มักผัดวันประกันพรุ่งโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดความสูญเสียหรือพลาดโอกาสก้าวหน้าในชีวิต…

หนังสือบริหารจัดการเวลา หรือ Time Management 2 เล่มที่จะแนะนำนี้...จะช่วยพัฒนาตนเองและแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้เป็นอย่างดี 

หนังสือเล่มแรก คือ “Eat That Frog! กินกบตัวนั้นซะ!” ของไบรอัน เทรซี่ นักสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ชาวอเมริกา...เป็นหนังสือแนะนำ 21 วิธี หยุดการผัดวันประกันพรุ่ง และลงมือทำงานสำคัญทันที…

อีกเล่ม คือ "เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทันที" ของซะซะกิ โซโกะ นักจิตวิทยา ชาวญี่ปุ่น...เป็นหนังสือแนะนำ 55 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำโดยสิทธิพร พูลสวัสดิ์