OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | วิธีเก็บรักษาอาหาร

155 ครั้ง | 16 กรกฎาคม 2564
ชีวิตยุค New Normal หลายบ้านต้องซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ และของสดมาตุนไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการต้องออกไปตลาด หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆ แต่จะทำอย่างไร ถ้าหากเราเปิดตู้เย็น แล้วพบว่า ของสดที่เราเพิ่งซื้อนั้นเริ่มเฉาซะแล้ว

หากท่านจำเป็นต้องกักตุนอาหารในช่วงนี้ แต่ยังไม่รู้วิธีเก็บรักษาให้อยู่ได้นานๆ เรานำเคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารแบบง่ายๆ ให้คงสภาพสดใหม่มาฝากโดย ชลนิดา สุขการเพียร