OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

454 ครั้ง | 6 พฤษภาคม 2565
ไปเรียนรู้การจัดการความรู้แบบง่ายๆ แค่สร้าง ถ่ายทอด นำไปใช้ประโยชน์ อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ ภายใน 3 นาที โดย โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช