OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำคลิป...ข้าวฮางปลอดสารพิษ

440 ครั้ง | 21 มีนาคม 2565
“ข้าวฮาง” เป็นการแปรรูปข้าวรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวไทยอีสาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 บี 2 ไนอะซิน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และกาบา ทำให้ข้าวฮางเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่รักสุขภาพและมีความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะสร้างรายได้จากการทำข้าวฮางปลอดสารพิษ

OKMD ได้รวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชาวภูไท จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การคัดเลือกเมล็ดข้าวเปลือกที่เหมาะสม กระบวนการผลิต รวมถึงแนวทางการจัดจำหน่ายและการต่อยอดอาชีพ

ไปร่วมเรียนรู้การทำข้าวฮางปลอดสารพิษ กับปุ๋ม เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล และ โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช