OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำหนังสือ วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย ไม่ได้สอน (Graduation Edition)

660 ครั้ง | 22 เมษายน 2565
หนังสือ “วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน” ของสฤณี อาชวานันทกุล ติดระดับหนังสือขายดี  Best Seller และตีพิมพ์มาแล้วมากกว่า 34 ครั้ง เป็นหนังสือดีที่ให้มุมมองและแง่คิดจากคนที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆโดยเนื้อหาเป็นการรวมบทสุนทรพจน์ของคนดังกว่า 22 เรื่องที่พูดให้กับบัณฑิตในวันจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple, Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft, J.K. Rowling ผู้แต่งหนังสือที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง Harry Potter  รวมทั้ง Barack Obama อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ 

ดังนั้น การได้อ่านหนังสือ ““วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน” จึงเหมือนเป็นการได้เรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ซึ่งผ่านทั้งความล้มเหลว ความผิดพลาด ผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิต  สุนทรพจน์ต่างๆที่คัดมาจึงเป็นเหมือนการตกผลึกทางความคิดที่ทรงคุณค่าในการใช้ชีวิตของรุ่นพี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว และส่งต่อให้แก่รุ่นน้องๆ ได้ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป  

OKMD Family ขอแนะนำกิจกรรมการอ่านหนังสือชิลล์ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยโอ๊ต สิทธิพร พูลสวัสดิ์

OKMDFamily ,TheLastSubject ,วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ,OKMDแนะนำหนังสือ