OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำคลิปพานพุ่มจักสานบ้านหนองเป้า

278 ครั้ง | 4 สิงหาคม 2565
พานพุ่มจักสานบ้านหนองเป้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาและฝีมือด้านงานจักสานของชาวบ้าน บ้านหนองเป้า จังหวัดยโสธร โดยได้แรงบันดาลใจจากประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นำมาออกแบบและพัฒนามาเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ที่มีความประณีต สวยงาม และบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจ

OKMD ได้ถอดองค์ความรู้กระบวนการในการพัฒนาพานพุ่มจักสานบ้านหนองเป้า ออกมาเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งสามารถเรียนรู้ ไปกับ โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช