OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แมลงแหล่งโปรตีนชั้นดีของโลกอนาคต

223 ครั้ง | 29 กันยายน 2565
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตและปัญหาความยากไร้ ขาดแคลนอาหารในปัจจุบัน ที่สามารถพบเห็นได้ในทั่วมุมโลก ทางออกที่หลายๆ คนคาดการณ์ไว้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในอนาคตคือ ‘แมลง’ แหล่งโปรตีนของโลกอนาคต แมลงหลายชนิดในประเทศ และทั่วโลก เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะแมลงมีความหลากหลายสายพันธุ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น มีโปรตีนสูง ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม แทองแดง ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแมงกานีส ดังนั้นแมลงจึงเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้แบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง!! 

ไปเปิดโลกของแมลงแหล่งโปรตีนชั้นดีของโลกอนาคตกับอี๊ด ศรินดา จันทรเกิด