OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ผ้าทอมือทุ่งปี๊

322 ครั้ง | 7 กันยายน 2565
ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกรรมวิธีการทอแบบดั้งเดิม ด้วยการนำผ้าฝ้ายมาย้อมสีและทอด้วยมือ ทั้งนี้ กลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งปี๊ ต้องการที่จะขยายโอกาสทางการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์ล้านนา และยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

OKMD ได้ถอดองค์ความรู้กระบวนการในการพัฒนาผ้าทอมือทุ่งปี๊ ออกมาเป็นคลิปวิดีโอโดยมีขั้นตอนในการพัฒนา 5 ขั้นตอน สามารถเรียนรู้ ไปกับ โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช