ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — KnowledgeManagement [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ไปเรียนรู้การจัดการความรู้แบบง่ายๆ แค่สร้าง ถ่ายทอด นำไปใช้ประโยชน์ อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ ภายใน 3 นาที โดย โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช
Pages: 1