OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กับ “AKHA MUD HOUSE” ของดีบ้านฉัน 2019

181 ครั้ง | 10 มีนาคม 2565
การพัฒนาบ้านเกิดตัวเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผสมผสานไปกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนชาไทยภูเขา เผ่าอาข่า ให้การเป็นแหล่งที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่จำเป็นต้องจากบ้านมาทำงานในเมือง แนะนำคลิปโครงการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2019 ในหัวข้อ "บุคคล"  โดยศรินดา จันทรเกิด และ เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล