OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | เคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารสด

103 ครั้ง | 23 กุมภาพันธ์ 2565
ในยุคที่มีโรคระบาดแบบนี้ เหล่าพ่อบ้านและแม่บ้านที่จะออกจากบ้านไปซื้อของเข้าบ้านก็กลัวไปหมด ไหนจะต้องเสี่ยงที่ชุมชน ตลาด และซุปเปอร์มาร์เกต  การไปซื้อของสดไว้ใช้นานๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้นมีเคล็ดลับการรักษาอาหารสดให้นานที่สุดในยุคโควิด 19 มาฝากกัน แนะนำคลิปโครงการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร" โดยศรินดา จันทรเกิด และ เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล