OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล

647 ครั้ง | 27 พฤษภาคม 2565
มาทำความรู้จัก "เศรษฐกิจดิจิทัล" เทรนด์ธุรกิจ  เทรนด์การใช้ชีวิต  รวมไปถึงอาชีพที่น่าสนใจที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

ถึงอย่างไรเราก็ต้องปรับตัวให้ทัน พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่และเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก กับ มายด์ ฤทัยรัตน์ ครือเครือ