OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Park in the Future : สวนทั่วโลก จะหน้าตาเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า

276 ครั้ง | 17 สิงหาคม 2565
หลายท่านชอบพักผ่อนในสวนสาธารณะ เห็นต้นไม้ น้ำ ใบหญ้า แสงแดดรอบกาย แต่อีกหลายท่านแค่ได้เล่นเกมอยู่บ้านก็มีความสุขแล้ว 

ทราบหรือไม่ว่า พื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตรวมทั้งสุขภาพจิตของเราดีขึ้นได้จริง ทำให้แนวโน้มการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทวีความสำคัญทั่วโลก เราจะทำอย่างไรเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวให้เข้ากับคนเมือง!!

ไปดูกระแส Park in the Future : สวนทั่วโลก จะหน้าตาเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งสวนน้องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆ นี้กับบุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ