OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Knowledge-based Economy กับ ความรู้...สู่โอกาส

504 ครั้ง | 24 พฤษภาคม 2565
อะไรคือ Knowledge based Economy หรือ เศรษฐกิจฐานความรู้?? แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย “ความรู้” 

ถึงเวลาที่คนไทยต้องปรับตัวสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ ให้สมกับเป็น ประเทศไทย 4.0 คือ ยุคที่ใช้นวัตกรรม กันแล้ว 

ไปเรียนรู้พร้อมกันว่า ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เราไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ได้ กับ บุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ