OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | “วรรณกรรม” สู่ “เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก”

494 ครั้ง | 19 เมษายน 2565
ดับลิน เมืองหลวงของไอร์แลนด์และเป็น “เมืองสำคัญของโลก” จุดกำเนิดของวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกที่เป็นที่กล่าวขานถึงคือ นวนิยาย Ulysses ผลงานของ James Joyce จนจุดประกายเทศกาลชื่อว่า Bloomsday ตามชื่อของตัวละครเอกของหนังสือ 

อะไรที่ทำให้วรรณกรรมระดับโลกฮิตเป็นกระแสที่ผู้คนกล่าวขานถึง จนทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวคึกคักตามไปด้วย!!

วัฒนธรรมผ่านละครหรือเทศกาลอันโด่งดังจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนจดจำ จนเกิดธุรกิจที่สร้างรายได้ให้มากมายได้อย่างไร ร่วมเรียนรู้ไปกับ บุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ