OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เลียนร่างพรางกาย รู้แล้ว (อยู่) รอด : ศิลปะการพรางตัวและการเลียนแบบเพื่อให้อยู่รอดของสิ่งมีชิวิต

494 ครั้ง | 28 มิถุนายน 2565
ในธรรมชาติ เราอาจเคยสังเกตเห็นสัตว์ต่างๆ พรางตัวให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมหรือเลียนแบบให้เหมือนกับสัตว์ตัวอื่น เพื่อความอยู่รอด

แล้วเคยสงสัยกันไหมว่าศิลปะใน “การพรางตัว” และ “การเลียนแบบ” แตกต่างกันอย่างไร

คลิปนี้จะพามาสำรวจกลไกในการเอาตัวรอดของเจ้าสัตว์น้อยใหญ่เหล่านี้ กับ โป้ ปรันตป์ บุญแก้ว