OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 7 เหตุผลที่ทำให้คนยังอ่านหนังสือเป็นเล่ม

409 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ คงต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราอ่านหนังสือผ่านจอคอมพิวเตอร์และจอมือถือกันมากกว่าหนังสือที่ถืออ่านเป็นเล่มๆ เพราะความสะดวกสบายในการเข้าถึง แต่ผู้อ่านหลายคนก็ยังคงชอบอ่านหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มอยู่ ด้วยเหตุผลดีๆ หลายประการที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

รายการ OKMD FAMILY ขอชักชวนท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการอ่าน ได้ลองพิจารณาถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการอ่านหนังสือเป็นเล่มไปกับ หูหนู นลินี โสรณสุทธิ และในครั้งต่อไปที่จะจ่ายเงินซื้อหนังสือสักเล่ม เราจะมั่นใจได้ว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป