OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | เส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติ

379 ครั้ง | 26 กรกฎาคม 2565
ธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งทรัพยากรเท่านั้น แต่ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำและภูเขาหลายแห่งยังทำหน้าที่สำคัญในการเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ อีกด้วย

พุธช่างพูดวันนี้ จะชวนมาทำความรู้จักกับเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติ รวมถึงแนวคิดต่างๆ ที่นำเขตแดนธรรมชาติมาใช้เพื่อกำหนดขอบเขตประเทศ และตัวอย่างเขตแดนธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและน่าประทับใจที่เราควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมสักครั้งกับอั๋น อรเลขา เพ็งพริ้ง