OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | ส่องชาว Young Old ใน Silver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย

337 ครั้ง | 20 มิถุนายน 2565
คำว่า Young Old คืออะไร แน่นอนว่า ศัพท์นี้ไม่ได้ใหม่มาก คนกลุ่มนี้คือใคร มีพฤติกรรมประมาณไหน 

หม่อน ธนิตา สูตรสุวรรณ จะพาไปทำความรู้จัก ไปร่วมส่องชาว Young Old ใน Silver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย กัน
Tags : OKMDFamily