ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — KnowledgeBasedEconomy [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

OKMD Family | Knowledge-based Economy กับ ความรู้...สู่โอกาส

อะไรคือ Knowledge based Economy หรือ เศรษฐกิจฐานความรู้?? แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย “ความรู้” ถึงเวลาที่คนไทยต้องปรับตัวสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ ให้สมกับเป็น ประเทศไทย 4.0 คือ ยุคที่ใช้นวัตกรรม กันแล้ว ไปเรียนรู้พร้อมกันว่า ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เราไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ได้ กับ บุ๊ค คณิณยา กนิษฐสังกาศ
Pages: 1