OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Homemade Hand Cream

173 ครั้ง | 15 มีนาคม 2565
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทั้งในส่วนบุคคลและครอบครัว ดังที่จะสังเกตเห็นได้ว่าเราทำความสะอาดมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์บ่อยมาก ทำให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติบนผิวลดลงมาก ส่งผลให้รู้สึกว่ามือของเราแห้งกร้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

รายการ OKMD FAMILY ขอชักชวนท่านผู้ชมที่พอจะมีเวลาว่างระหว่าง Work from Home มาลองทำครีมทามือ หรือ Homemade Hand Cream ด้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีง่ายๆ ไปกับ หูหนู นลินี โสรณสุทธิ และโอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช เพื่อคืนความชุ่มชื่นนุ่มนวลให้กับผิวมือของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงที่คุณรัก