OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.1: มารู้จัก Startup กันเถอะ

1777 ครั้ง
StartUp Please!!! รายการที่จะบอกเล่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ Startup จากก้าวแรกของการเริ่มต้นจนถึงปลายทางของสำเร็จ ว่าการเลือกเดินบนเส้นทางนี้นั้นไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียว ยังมีความท้าทายอีกมาก ที่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ละก็ … ต้องไม่พลาดที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา