OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.17 : กฎข้อที่ 11. อย่าเสียขวัญหมดกำลังใจ

984 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือธุรกิจ กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังเข้มแข็ง ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป Startup อาจเป็นธุรกิจที่ทำให้ใครหลายๆคนเสียขวัญหมดกำลังใจได้ง่าย แต่คุณก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ ติดตามข้อคิดและหากำลังใจดีๆได้ในตอนนี้ค่ะ