OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

1702 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ร่วมฟังแนวความคิดดีๆ กำลังใจดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการสร้างธุรกิจ Startup ของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะ