OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.18 : กฎข้อที่ 12. อย่ายอมแพ้

896 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ในโลก Startup นั้น อุดมไปด้วยปัญหามากมาย จากภายในและภายนอก แรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทาง คนแกร่งเท่านั้น จึงจะนำพาธุรกิจฝ่าไปได้ถึงปลายทาง ท่องไว้สั้นๆว่า “อย่ายอมแพ้”