OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.11 : กฎข้อที่ 5. มีคนรักคุณไม่กี่คนยังดีเสียกว่า มีใครหลายคนที่ยังลังเลคุณอยู่

1454 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

มาร่วมทำความเข้าใจถึงความสำคัญ ของคนที่รักเรา และลังเลในตัวเรา ว่าผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลแค่ไหนกับธุรกิจ Startup ของเรา ทำอย่างไรให้คนที่ยังลังเลเปลี่ยนเป็นคนที่รักเราให้ได้