OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.13 : กฎข้อที่ 7. สิ่งที่ทำต้องวัดผลได้

970 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ข้อมูลคือสิ่งสำคัญในโลกธุรกิจ การวัดผลในสิ่งที่ทำคือสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจเช่นกัน แล้ว Startup ล่ะ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องวัดผล และถ้าจำเป็นต้องทำอย่างไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ