OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.8 : กฎข้อที่ 2 ปล่อยของให้เร็ว

1022 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ปล่อยของให้เร็ว คืออะไร ทำอย่างไร ทำไมต้องทำอย่างรวดเร็ว
ข้อดีข้อเสียคืออะไร วิธีนี้เห็นผลจริงหรือไม่ เชิญร่วมติดตามข้อมูลดีๆกันค่ะ