OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.16 : กฎข้อที่ 10. หลีกเลี่ยงการวอกแวก

1095 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

ความวอกแวก ไม่เคยสร้างสิ่งที่ดีให้กับอะไรเลย โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่ทุกคนต่างกำลังแข่งขันกัน จะเกิดอะไรขึ้นกับ ธุรกิจ Startup ของคุณ ถ้าคุณวอกแวกแม้เพียงเล็กน้อย มาติดตามกันเลย