OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.19 : กฎข้อที่ 13. อย่าตายเพียงเพราะข้อเสนอของคุณถูกปฎิเสธ

857 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

การถูกปฏิเสธนั้น สำหรับคนทำ Startup แล้วคือของหวานอันโอชะ
ที่ไม่ว่าคุณอยากจะกินหรือไม่คุณก็ปฎิเสธมันไม่ได้ มาติดตามดูเทคนิคแนวคิดในการรับมือกับการถูกปฎิเสธกันค่ะ