OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ดีไซน์ Font และ กราฟิก เพื่อใช้ในคลิป VDO ตอนที่ 2

965 ครั้ง
โดย อ.กอร่า จาก Gorra Design

1. การดัดแปลง Font ให้มีรูปทรงตามความต้องการ
2. การรวม Font ให้เป็นชิ้นเดียวกันกับวัตถุ
3. การเพิ่มลูกเล่นลงไปใน Font
4. แหล่งดาวน์โหลด Vector มาใช้งานฟรี
5. การสร้างกรอบให้ Font ด้วย Stroke
6. การทำ Font ให้มีลักษณะโ้ค้งมนสไตล์ Neon
7. การดาวน์โหลด Template มาใช้ในการสร้างสรรค์ Font