OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์ลูกเล่นใหม่ๆ ด้วยการถ่าย VDO แบบ 360 องศา

4128 ครั้ง
มาเรียนรู้เทคนิค การถ่าย VDO แบบ 360 องศา ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ลูกเล่นแปลกใหม่
ไว้ตอบสนองกับผู้ชมของคุณ
1.อุปกรณ์ถ่ายภาพ 360 องศา
2.การใช้งานกล้อง 360 องศา
3.การตัดต่อ VDO 360 องศา และนำไปใช้งาน
4.ลูกเล่น Tiny Planet

“การใส่ลูกเล่น และ สิ่งใหม่ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ชม”
- POB THAI PHOTOS -