OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เทคนิคการถ่ายภาพ Time Lapse ให้สวยงาม

3794 ครั้ง
มาเรียนรู้ โดยคุณภพ จาก THAI PHOTOS
1.การตั้งค่ากล้องสำหรับถ่าย Time Lapse
2.การตกแต่งและแปลงภาพด้วยโปรแกรม Lightroom
3.การปรับแต่งวิดีโอ Time Lapse ด้วยโปรแกรม Premiere Pro