OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ให้เหมาะสมและสวยงาม

2272 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ให้เหมาะสมและสวยงาม
โดยคุณภพ จาก THAI PHOTOS
1.ตัวแบบ รับแสงโดยตรง
2.ตัวแบบ รับแสงจากในร่ม
3.ใช้ Reflector ช่วยจัดแสงให้ตัวแบบ
“หลักการนั้นเหมือนกัน หากเรียนรู้และฝึกฝนจนชำนาญ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกที่”
....
อย่าลืมหมั่นฝึกซ้อม และให้ความสำคัญกับเรื่องแสง
เพราะนั่นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ภาพของคุณสวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น