OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์ Content ที่แตกต่างและน่าสนใจ ด้วยหลักคิดแบบมืออาชีพ

2132 ครั้ง
กระบวนการคิด สร้างสรรค์เนื้อหา  รูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจบน Youtube

ทักษะการคิด (ครีเอทีฟ) ให้น่าสนใจ
โดย อ.หนุ่ย | ภคพล โพธิเจริญ Creative Director จากชาแน่ลยูทูป Ihere TV ผู้บุกเบิก VDO Content Online รายแรกของไทย