OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ถ่ายคลิปตัวเองให้สวยงาม ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ PORTRAIT

5666 ครั้ง
ถ่ายคลิป VDO ตัวเองให้สวยงาม ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ Portrait (การจัดแสง, อุปกรณ์พื้นฐาน, อุปกรณ์ DIY, การบันทึกเสียง)
โดย คุณภพ จากชาแน่ลยูทูป Thaiphotos

1. การเลือก Background สำหรับถ่ายวิดีโอ
2. การจัดไฟหลักสำหรับตัวแบบ
3. การบล็อกแสงรบกวนที่ไม่ต้องการ
4. การจัดแสงให้กับ Background
5. ปรับแก้ หรือเพิ่มรายละเอียดของแสงตามต้องการ
6. การเพิ่ม Hair Light เพื่อสร้างมิติให้ตัวแบบ