OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การเลือกซื้อกล้อง และอุปกรณ์สำหรับสร้าง Content

1897 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับพื้นฐานเบื้องต้น ของกล้อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
โดย คุณภพ จากชาแน่ลยูทูป Thaiphotos

1. การเลือกซื้อกล้องวิดีโอ
2. การเลือกซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียง
3. การเลือกซื้อขาตั้งกล้อง
4. โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ
5. สเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการตัดต่อวิดีโอ