OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สร้าง Effect จากแสง (Lens Flare/Light Leak) เพื่อใช้ใน Clip VDO ของคุณ

1677 ครั้ง
โดย คุณภพ จาก Channel Thaiphotos
1.การสร้าง light leak จากแสงทั่วไป
2.การสร้าง Lens Flare ด้วยวัตถุโปร่งใส
3.การทำ Transition ด้วย light leak