OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เทคนิคปรับแต่งสีคลิป VDO ด้วยโปรแกรมตัดต่อ

2163 ครั้ง
โดย คุณภพ จาก Channel Thaiphotos

1. การอ่านค่าสีบนกราฟต่าง ๆ
2. การปรับแก้สีวิดีโอที่เพี้ยนให้เป็นสีปกติ
3. การ Save ค่าสีที่ปรับแก้ไว้ใช้ในภายหลัง
4. การปรับแก้สีวิดีโอครั้งละหลาย ๆ คลิป