OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การใส่ SUB-TITLE หรือ CAPTION ให้กับคลิปวิดีโอ

5547 ครั้ง
การใส่ SUB-TITLE หรือ CAPTION ให้กับคลิปวิดีโอ โดยคุณภพ จาก THAI PHOTOS
1.การสร้างและปรับแต่ง CAPTION
2.ใส่และพิมพ์ข้อความลงใน CAPTION
3.สร้างไฟล์ CAPTION แยก เพื่อนำไปใช้
4.วิธีอัพโหลดไฟล์ CAPTION บน Youtube
Tips : การสร้าง END CREDIT

“SUB-TITLE ช่วยในการสื่อสารและขยายฐานข้อมูลผู้ชมได้” - คุณภพ จาก THAI PHOTOS

Tag : OKMD , KnowledgeBox , Youtuber