OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การปรับแต่งและ Mix เสียงดนตรีประกอบให้กับ Clip VDO ของคุณ

1952 ครั้ง
มาเรียนรู้ทักษะการตัดต่อเสียงต่างๆ สำหรับคลิป VDO ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ

โดย ครูควอทซ์ สอนทำเพลง
1.แนวเพลงต่างๆ และ Mood and Tone ของเพลง
2. ช่องทางการดาวน์โหลดเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์
3.การตัดต่อเพลงให้สั้นลงหรือยาวขึ้นโดยการนับจังหวะเพลง
4.การตัดต่อเพลงให้ยาวขึ้น
5.การตัดต่อเพลงให้สั้นลง